CV- en ketelvervanging

Ook een CV-ketel heeft een eindig leven. Soms kan het beter zijn om niet te wachten totdat uw oude ketel ermee stopt. De moderne ketels zijn ten opzichte van de “oude” veel zuiniger (hoger rendement) en u hoeft niet in de kou te zitten op het moment dat uw ketel het laat afweten.

Als u wilt weten of het financieel aantrekkelijk is om uw bestaande cv-ketel te vervangen dan kunt u bij ons controleren wat uw besparing is.

Wilt u weten of uw CV-ketel aan vervanging of uitbreiding toe is?

Mocht u plannen hebben voor een installatieverandering, verbouwing, uitbouw, etc. dan kunnen wij u van een passend advies voorzien om de verwarming te regelen.

Het begint allemaal met een nauwkeurige opname van de bestaande situatie. Om tot een optimale, kostenefficiënte oplossing te kunnen komen moet de bestaande situatie worden bekeken en moeten uw wensen nauwkeurig worden geïnventariseerd. De bevindingen vormen de basis voor één of meer vrijblijvende voorstellen voor een oplossing waarover u jarenlang tevreden zult zijn.

Klik hier of neem telefonisch contact op voor een vrijblijvende offerte.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden Consumenten AVIC.

Onderstaande artikelen zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) en Algemene Voorwaarden voor onderhouds- en serviceabonnementen voor woninginstallaties (VNI)

Verwerking Persoonsgegevens
1.    Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.    Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.


Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar onze privacyverklaring welk terug te vinden is op onze website : http://www.luijtenverwarming.nl/disclaimer-privacyverklaring/.