(0180) 66 41 41 info@luijtenverwarming.nl

Certificering & Erkenning

Als totaalpartner ben je natuurlijk óók gecertificeerd.

InstallQ BRL 6000-25 procescertificaat NC-6025-005

Werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas

a1 / b1 / c1
Het installeren, repareren en onderhouden van gasverbrandingstoestellen en individuele
verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en -rookgasafvoervoorzieningen

d1
Het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen a1 tot en met c1

e1
Het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen a2 tot en met d2

a2 / b2 / c2
– Het installeren, repareren en onderhouden van collectieve verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en
rookgasafvoervoorzieningen

d2
Het opleveren van het collectieve verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en -rookgasafvoervoorzieningen met een geschiktheidsverklaring

BRL 6000-21/00 certificering

De gecertificeerde werkzaamheden betreffen in het deelgebied, ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen’, de volgende subdeelgebieden:

01) Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein)

02) Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein)

03) Beheren van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein)

04) Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot)

05) Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (installeren, groot)

06) Beheren van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (beheren, groot)

Erkenning Rijkswaterstaat bodem + 16 december 2021

Ontwerpen, installeren en beheren van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen.

BRL 6000-21 certificering

Onze vakmensen mogen bodemenergiesystemen (bronnen, warmtepompen en binneninstallaties) niet alleen ontwerpen, maar óók installeren.
Dat is goed nieuws voor bouwers van gasloze woningen én particuliere klanten met nieuwbouw- of grondige renovatieplannen. Immers, ook als het op “gasloos” aankomt is Luijten van A tot Z uw betrouwbare totaalpartner!

BRL 6000-21 certificering, deelgebied 01 / 02 / 03 t.b.v. warmtepompen

01.
Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein)

02.
Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein)

03.
Beheren van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein)

VCA*

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Luijten Installatietechniek BV gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2017/6.0 voor het toepassingsgebied:

Aanleg, onderhoud en renovatie van werktuigbouwkundige installaties.

InstallQ

Wij zijn erkend InstallQ installateur.

Erkend leerbedrijf

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Voor informatie belt u

(0180) 66 41 41