(0180) 66 41 41 info@luijtenverwarming.nl

Certificering & Erkenning

Als totaalpartner ben je natuurlijk óók gecertificeerd.

Erkenning Rijkswaterstaat bodem + 16 december 2021

Ontwerpen, installeren en beheren van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen.

BRL 6000-21 certificering

Onze vakmensen mogen bodemenergiesystemen (bronnen, warmtepompen en binneninstallaties) niet alleen ontwerpen, maar óók installeren.
Dat is goed nieuws voor bouwers van gasloze woningen én particuliere klanten met nieuwbouw- of grondige renovatieplannen. Immers, ook als het op “gasloos” aankomt is Luijten van A tot Z uw betrouwbare totaalpartner!

BRL 6000-21 certificering, deelgebied 01 / 02 / 03 t.b.v. warmtepompen

01.
Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein)

02.
Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein)

03.
Beheren van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein)

VCA*

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Luijten Installatietechniek BV gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2017/6.0 voor het toepassingsgebied:

Aanleg, onderhoud en renovatie van werktuigbouwkundige installaties.

InstallQ

Wij zijn erkend InstallQ installateur.

Erkend leerbedrijf

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Voor informatie belt u

(0180) 66 41 41