(0180) 66 41 41 info@luijtenverwarming.nl

Luijten is weer een certificering rijker! Onlangs kende het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons bedrijf een beschikking toe waarin we officieel erkend worden voor wat betreft het ontwerpen, installeren en beheren/onderhouden van het bovengrondse deel van bodemenergiesytemen.

“Een erkenning die volgt op onze KIWA-certificering”, vertelt Frans Goudriaan namens Luijten. “Uiteraard zijn we blij met deze status. In de eerste plaats omdat de overheid nu weet dat Luijten gecertificeerd is. Ook aannemers kunnen nu via ‘Rijkswaterstaat’ zien dat we aan alle eisen voldoen op het gebied van het ontwerp, installeren en onderhouden van grondgebonden warmtepompsystemen. Certificeringen als BRL 6021 en BVC 11.000 worden steeds belangrijker. Ze maken opdrachtgevers een en te meer duidelijk dat Luijten aan alle kwalificaties voldoet en dus een zeer betrouwbare partner is.”

De eerste certificeringen op het gebied van bodemenergiesystemen oogstte Luijten in 2019. De erkenning door het Ministerie vervolmaakt de reeks.