(0180) 66 41 41 info@luijtenverwarming.nl

De Gasketelwet

Zo zit het voor installatiebedrijven.

De CO-certificering gaat van de gastechnisch installateur weer een door de wet beschermd beroep maken. Consequentie is wel dat elke monteur zijn vakbekwaamheid aan moet tonen, en dat bedrijven zich ook moeten certificeren.

Installatiebedrijven die werkzaamheden aan cv-ketels uitvoeren moeten per 1 juli 2020 voldoen aan de nieuwe wettelijke certificeringsregeling, in de volksmond de Gasketelwet genoemd. Dit betekent dat monteurs die cv-ketels plaatsen, onderhouden en repareren hun vakmanschap aan moeten tonen. De handhaving start pas op 1 januari 2022.De wet richt zich niet enkel op het cv-toestel, maar op de gehele installatie eromheen.

LANDELIJK REGISTER
Ook de bedrijven waar deze monteurs werken moeten zich certificeren, en hier komt een landelijk register van. Bedrijven die niet gecertificeerd zijn kunnen na 1 april 2023 beboet worden. Bedrijven die hun werk niet goed uitvoeren kunnen uit het register worden geschrapt. Ook consumenten en corporaties die vanaf die datum een niet-gecertificeerde partij inschakelen voor bijvoorbeeld ketelonderhoud plegen een economisch delict.

WAT IS DE AANLEIDING GEWEEST
Aanleiding voor de regeling vormen de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid die in 2015 een aantal koolmonoxide-incidenten onderzocht. De conclusies waren hard: de bestaande kwaliteitsregelingen bieden burgers te weinig veiligheid, en de branche is niet in staat om de borging zelf te regelen. Er komt dus een wet die in het Bouwbesluit verankerd is. Ander voortvloeisel uit dit onderzoek is dat rookgasafvoerfabrikanten de concentrische rookgasafvoer als voorkeursoplossing naar voren hebben geschoven.

VOOR WIE GELDT DIT
Alle beroepsbeoefenaren die in de praktijk (gas)verbrandingsinstallaties aanleggen, inspecteren en onderhouden moeten hun vakmanschap aantonen. Dit beslaat alle noodzakelijke vakmatige handelingen, inzage in de keten van factoren en oorzaken, alertheid over de prestaties van de gehele installatie waaronder omgevingsaspecten, ventilatie, luchttoevoer en rookgasafvoer-principes. Monteurs geven de gebruiker gebruiksadviezen en de juiste informatie over het plaatsen en testen van CO-melders. En: monteurs hebben een meldingsplicht voor misstanden.

WAT VALT BUITEN DE CERTIFICERING
Werkzaamheden aan de gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen maken geen onderdeel uit van de wettelijke certificering.Ook wordt het onderhoud aan
cv-toestellen niet wettelijk verplicht gesteld. De wet ziet wel elke onderhoudsbeurt als een nieuwe inbedrijfstelling.

Ook de verkoop van cv-toestellen aan particulieren wordt niet aan banden gelegd. In 2023 wordt wel het effect van de regeling geëvalueerd, met een mogelijk verkoopverbod als gevolg.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE HANDHAVING
De gemeentelijke Bouw en Woningtoezicht wordt verantwoordelijk voor de handhaving. Gecertificeerde installateurs krijgen een meldingsplicht voor installaties die niet volgens de regels zijn aangelegd of onderhouden. De branche is in overleg met verzekeraars om voor woningeigenaren mogelijke ontbindende voorwaarden voor de verzekeringspolis op te stellen.

GELDT DE CERTIFICERING OOK VOOR BEDRIJVEN
Ook de bedrijven zelf moeten hun werkprocessen aanpassen voor de wet. Dit betekent dat zij moeten aantonen dat de monteurs vakbekwaam zijn, en de werkprocessen moeten beschrijven. Beschik je niet over de juiste CO-certificaten, dan mag je niet werken aan gasverbrandingsinstallaties. Gebeurt dat toch, dan ben je in overtreding en kan de gemeente een dwangsom opleggen.

Techniek Nederland komt dit voorjaar met een Kwaliteitshandboek.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE KOSTEN VAN EEN ONDERHOUDSBEURT
Dat is per bedrijf verschillend. Een gemiddelde onderhoudsbeurt zal tussen de 20 en 50 euro duurder worden. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte zal ook een ketelplaatsing voor de consument enkele tientjes duurder worden.

De verwachting is dat de totale extra kosten van het certificeringstraject (20,8 miljoen voor installatiebedrijven) volledig doorberekend gaan worden aan de opdrachtgever.
Het kan dus raadzaam zijn nu al meerjarencontracten onder de loep te nemen of aan te passen.

HOE IS CERTIFICERING ZICHTBAAR IN DE MARKT
De overheid komt met een nieuw logo en beeldmerk voor gecertificeerde bedrijven, die alle bestaande erkenningen vervangt. De overheid gaat vanaf 1 juli ook een publiekscampagne voeren om het belang van certificering bij woningeigenaren onder de aandacht te brengen.

HOE KAN IK MEER INFO KRIJGEN

VakmanschapCO.nl: informatie over theorie en praktijktoetsen

Rapport over regeldruk bij installatiebedrijven van Sira Consulting

Roadmap CO-certificering van Techniek Nederland

Webinar CO-certificering georganiseerd door Techniek Nederland

Voor informatie belt u

(0180) 66 41 41