(0180) 66 41 41 info@luijtenverwarming.nl

Liefde voor het vak, liefde voor de leerlingen

Op het vlak van installatietechniek geldt Kok Verkerk voor heel wat medewerkers van Luijten als de ‘meesteropleider’. Ruim 35 jaar werkte de 67-jarige Capellenaar als docent op LTS De Brug/Comenius College in zijn woonplaats. “Ik heb heel wat jongens in de klas gehad die later als vakman bij Luijten aan de slag zijn gegaan en daar nog steeds werken,”, glimlacht de inmiddels van zijn pensioen genietende oud-leraar.

“Ik heb heel wat jongens in de klas gehad die later als vakman bij Luijten aan de slag zijn gegaan en daar nog steeds werken,”, glimlacht de inmiddels van zijn pensioen genietende oud-leraar.

Kok Verkerk werd in Stolwijk geboren en verliet op zijn 14 e de schoolbanken van de LTS in Gouda om als leerling-loodgieter bij een aannemingsbedrijf in Bergambacht te gaan werken.. “Daar heb ik de beginselen van het vak geleerd”, blikt hij terug. “Vervolgens fungeerde ik bij een andere onderneming een half jaar als bijrijder, om daarna terug te keren in het loodgieters vak. Ik kwam te werken bij Van Staveren in Stolwijk. Dat heb ik tot na mijn militaire diensttijd gedaan. Ondertussen had ik verkering gekregen en kwam ik met mijn meisje in Capelle aan den IJssel te wonen. Ik veranderde toen ook van baan en ging aan de slag bij Norder in Krimpen aan de Lek. Ook daar was ik loodgieter, net als in mijn daaropvolgende baan bij Van Wijngaarden in Nieuwerkerk aan den IJssel. En toen gebeurde er iets bijzonders: ik werd gevraagd om op LTS De Brug te komen werken als praktijkdocent Installatietechniek. Mijn schoonvader was daar bestuurslid en mijn vrouw had daar tot en met 1980 gewerkt op de administratie. De school zag in mij een geschikte persoon om de leerlingen het installatievak te leren. Ik ging de uitdaging aan, zonder onderwijservaring en zonder enig diploma. In de jaren die daarop volgden maakte ik op beide vlakken een inhaalslag.”

Kok Verkerk bleek een natuurtalent. De leerlingen hingen aan zijn lippen en deden veel kennis op inzake loodgieterij en verwarming. Ook was er veel aandacht voor normen en waarden en er heerste op De Brug een behoorlijk strakke discipline. Kok Verkerk beschikte in het gebouw over een theoriegedeelte én een ruim en uitstekend geoutilleerd praktijklokaal. “De leerlingen konden met de beste materialen en de beste machines werken”, vertelt hij. “En na een verbouwing werd dat nóg beter. Ik bouwde al snel aan een goede relatie met een aantal bedrijven in de installatiesector, waaronder Luijten. Voor ieder van die zeven/acht bedrijven leverde ik jongens af die aan het eind van hun opleiding de bagage hadden om daar probleemloos aan de slag te gaan. Doordat ik zowel de ondernemingen als de leerlingen goed kende, was ‘maatwerk’ mogelijk. Een mooi voorbeeld daarvan is Wim Boom, één van mijn eerste leerlingen en nu al tientallen jaren een gewaardeerd vakman als cv-monteur van Luijten. En zoals Wim zijn er nog veel meer!”

Het technisch onderwijs zoals dat destijds gegeven werd op De Brug sloot perfect aan bij de talenten van de leerlingen en de behoefte van het bedrijfsleven. In dat ‘ideaalplaatje’ kwam door nieuw onderwijsbeleid vanuit Den Haag verandering. “En dat heeft allerminst tot verbetering geleid”, aldus Kok Verkerk. “Ik heb de overgang van Installatietechniek naar Pie onder protest moeten ondergaan, Het onderwijs in een ambachtelijk vak ging daardoor finaal naar de knoppen. De leerlingen werden in grote groepen in een ‘kippenhok’ geplaatst en vakinhoudelijk moest je als docent terug van 100 naar 30 procent. Het was drie keer niets. Iedereen die vakinhoudelijk betrokken was bij zijn werk, kwam niet aan z’n trekken.

In die situatie is anno 2021 nog niets veranderd. Ik vind het een drama. Het zou mooi zijn als de boel alsnog een nieuwe impuls zou krijgen, maar ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren” Kok Verkerk, die nog altijd actief is als praktijkbegeleider Installatietechniek en in die hoedanigheid regelmatig met Luijten in contact staat, is blij dat bij het Lekkerkerks bedrijf nog wél volop ruimte wordt gecreëerd om jonge mensen op te leiden tot vakman in installatie- en verwarmingstechniek. “Ik begreep van de directie dat er zelfs serieuze plannen zijn om een eigen ‘academie’ op te richten die jongens en meisjes die graag met hun handen werken de kans geeft, om zich volop te ontwikkelen tot vaklieden. Daar kun je alleen maar vóór zijn! Talent moet de gelegenheid hebben tot wasdom te komen. Met die overtuiging heb ik zo’n 35 jaar voor de klas gestaan en zo voel ik het nog steeds. Uit liefde voor dit mooie vak en uit liefde voor de leerlingen. Mocht die academy er komen dan wil ik best meedenken.