(0180) 66 41 41 info@luijtenverwarming.nl

Servicecontracten

Drie verschillende contracten voor onderhoud aan uw installatie.

Luijten Verwarming standaard servicecontract
Eenmaal per jaar verzorgen wij een onderhoudsbeurt. U betaalt eenmaal per jaar een vast bedrag van € 132,06 (incl. BTW). U betaalt géén voorrijkosten en ook de uurloonkosten voor de monteur zijn voor onze rekening. Eventuele kosten voor materiaal en onderdelen zijn voor uw rekening. Bij storingen zijn ook de uurloonkosten voor onze rekening. Ketels van 12 jaar en ouder kunnen niet meegenomen worden in dit contract.

Luijten Verwarming all-in servicecontract
Met voorsprong het meest gekozen Service Contract. Alles gedekt onder één jaarlijks te betalen vast bedrag. Eenmaal per jaar verzorgen wij een onderhoudsbeurt. U betaalt eenmaal per jaar een vast bedrag van € 226,67 (incl. BTW). Er zijn verder géén verborgen of bijkomende kosten. Voorrijden, het uurloon van de monteurs, materialen of nieuwe onderdelen – het is allemaal inbegrepen in een laag jaarbedrag. Na 10 jaar word dit contract automatisch omgezet in een standaard service contract.

Luijten Verwarming regiecontract
Bij dit contract worden alle gebruikte materialen en tijd die wij voor u bezig zijn op regiebasis in rekening gebracht. Hierbij hanteren wij een uurtarief van
€ 92,36 incl. BTW. Wanneer er ’s avonds of in het weekend een storing optreedt, geldt over de gemaakte uren een toeslag van 150%, waardoor het uurtarief uitkomt op € 138,54 incl. BTW. De genoemde uurtarieven zijn exclusief autokosten.

Ook beschikbaar voor bestaande installaties
Ook als uw CV ketel al wat langer meegaat, is een CV Service Contract een verstandige keuze. Sterker nog: ook als de installatie niet bij of via ons is aangeschaft of geïnstalleerd kunt u een passend CV Service Contract afsluiten.

Voorrijkosten
Met ingang van 1 januari 2024 hanteren wij voorrijkosten volgens onderstaande tabel (alle bedragen zijn inclusief BTW).

00 tot 10 minuten : € 15,39
10 tot 20 minuten : € 30,78
20 tot 30 minuten : € 46,18
30 tot 40 minuten : € 61,57
40 tot 50 minuten : € 76,96
50 tot 60 minuten : € 92,35
60 tot 70 minuten : € 107,75
70 tot 80 minuten : € 123,14

Niet in de contracten zijn begrepen:
stagnatie in de stroomtoevoer of defecte zekeringen (meterkast) – stagnatie in de gastoevoer (b-klep, gaslevering, lucht in de gasleiding) – onvoldoende waterdruk (bijvullen) en ontluchten – CV ketel resetten en/of waakvlam aansteken – vervangen van de kamerthermostaat en/of weersafhankelijke regeling – vervangen van het expansievat – vervangen van de warmtewisselaar en boiler (ketel) – reparaties aan gas- en waterleidingen – het leveren en monteren van nieuwe onderdelen ter vervanging van oude defecte onderdelen in de cv ketel, (dit geld niet voor een all-in contract) – het repareren en/of vegen van de schoorsteen/rookgasafvoerkanaal – reparatie van lekkages in het leidingnet/radiator(en)/kraan/convector(en) en/of vervangen onderdelen cv installatie – het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van overmacht of molest situaties zoals: natuurrampen, blikseminslag, brand, aantoonbaar vandalisme door gebruiker of derden e.d.

Onze contracten zijn excl. toeslag Gasketelwet a € 25,00 incl. BTW.

 

Bij een eventuele storing aan de cv ketel dient u zelf het volgende te controleren:
1. Of de waterdruk voldoende is: ± 1,5 bar op de drukmeter
2. Of de cv ketel en of de installatie voldoende ontlucht is. Is dit niet het geval dan cv-ketel bijvullen en alle radiatoren ontluchten.
3. Of de stekker wel in de wandcontactdoos is geplaatst, of de bedieningsschakelaar op stand “bedrijf” is gesteld en of de zekeringen in de meterkast in orde zijn.
4. Of de kamer- en ketelthermostaat hoog genoeg staan ingesteld.
5. Of de eventuele aanwezige waakvlam wel brandt
6. Of de gaskraan bij de ketel geopend is en er gas aanwezig is (wanneer de hoofdgaskraan bij de gasmeter is uit gezet, duurt het geruime tijd voordat de gasdruk weer opgebouwd is).
7. Of er voldoende radiatorkranen (in de woonkamer) openstaan.
8. Of alle warmwaterkranen wel goed gesloten zijn (dit bij een ketel met een warmwatervoorziening).
Mocht blijken dat een storing een gevolg is van het niet of onvoldoende controleren en uitvoeren van hetgeen onder de punten 1 tot en met 8 staat vermeld, dan zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen.

Luijten Verwarming Installatievoorwaarden:
We behouden ons het recht om een bestaande CV installatie uit te sluiten van de mogelijkheid een CV Service Contract af te sluiten. Om begripsverwarring te voorkomen beschrijven we voor u het verschil tussen een cv installatie en een cv ketel:
Onder de cv ketel verstaan wij uitsluitend de ketel;
Onder de cv installatie verstaan wij het leidingwerk, de radiatoren, de condens- en rookgasafvoer en toebehoren als een expansievat, een vuilafscheider e.d.
Tot de ketel behoren de volgende onderdelen: elektrotechnisch vanaf de wandcontactdoos waarop de ketel elektrisch is aangesloten (de wandcontactdoos zelf behoort niet tot de ketel); gastechnisch vanaf de ketel tot en met de gaskraan, waterzijdig tot aan de warm en koud waterkoppeling in of direct onder de ketel.
Alle toestellen dienen zonder hulpmiddelen bereikbaar te zijn voor onderhoud en eventuele storingen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door het bereikbaar maken van deze installaties.

Aanvullende informatie:
Onderhoudscontracten klimaatapparatuur
Voor klimaatapparatuur geldt dat regelmatig en gericht onderhoud niet alleen problemen voorkomt, maar de levensduur kan verlengen en het rendement kan verbeteren. De onderhoudsmonteurs van Luijten Verwarming zijn specialisten op dit gebied. Ze beschikken over jarenlange ervaring en worden met de regelmaat van de klok getraind en geschoold door fabrikanten en leveranciers.

Luijten Verwarming biedt onderhoudscontracten voor een breed scala aan klimaatapparatuur. Hieronder treft u de meest voorkomende aan, inclusief een prijsindicatie. (WTW, MV gasgeiser en gasgestookte boiler in combinatie met het hoofdtoestel).

Luijten Verwarming standaard service contract:
Warmte Terug Win unit € 81,35 per jaar inclusief BTW
Mechanische Ventilatie € 32,27 per jaar inclusief BTW
Gasgeiser € 73,58 per jaar inclusief BTW
Gasgestookte boiler € 73,58 per jaar inclusief BTW
Warmtepompen € 205,83 per jaar inclusief BTW
Gaskachel of moederhaard € 129,14 per jaar inclusief BTW
Luchtverwarming € 129,14 per jaar inclusief BTW

Alle overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. In beginsel zal de contractprijs worden aangepast aan de Indexering op basis van de Tabel Consumentenprijsindex van het CBS.

Voor informatie belt u

(0180) 66 41 41