(0180) 66 41 41 info@luijtenverwarming.nl

MV / WTW-ventilatie

Vervuilde lucht wordt afgevoerd en schone lucht aangevoerd.

Mechanische ventilatie

In het verleden zaten er gaten en kieren in woningen waardoor er sprake was van “natuurlijke” ventilatie. Nu werken we met systemen die de ventilatie regelen. Bij mechanische ventilatie voert een ventilator de binnenlucht continu naar buiten af. Via ramen of roosters in de gevel (kozijnen, muren) stroomt verse lucht op natuurlijke wijze naar binnen. Tegenwoordig zijn er talrijke vormen van mechanische ventilatie, afhankelijk van de behoefte van de gebruiker. Het draai daarbij altijd om de juiste balans tussen aan- en afvoer van frisse lucht. Innovatieve ontwikkelingen voorzien in een ON Demand-systeem, waarbij de ventilatiebehoefte zich automatisch aanpast aan het gebruik van de ruimte. Daarin spelen aspecten als CO-2 uitstoot, energieverbruik en efficiency een belangrijkere rol.

WTW-ventilatie

Een WTW unit is een ventilator waarbij vervuilde lucht afgevoerd wordt en schone lucht aangvoerd wordt waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Op een centraal geplaatste ventilatiebox worden ventilatiekanalen aangesloten die lucht aan en af kunnen voeren. Het mechanische systeem voert schone lucht aan, die eerst door een WTW filter gaat, waardoor kleine stofdeeltjes uit de lucht gefilterd worden. Hierna vindt de verdeling via de aangesloten ventilatiebuizen plaats. Omgekeerd wordt verbruikte en vervuilde lucht door hetzelfde ventilatiesysteem afgevoerd. Tijdens de afvoer van de vervuilde warme binnenlucht wordt de warmte afgegeven aan de binnenstromende koele lucht. De lucht wordt via de warmtewisselaar aan- en afgevoerd waardoor de warmte kan worden doorgegeven. Omdat er hierdoor minder opwarming nodig is van de schone binnenstromende lucht, kunt u ook op uw energiekosten besparen.

Voor informatie belt u

(0180) 66 41 41